Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από την P.S. Creation Develοpment Ltd. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής του ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

Πνευματικά Δικαιώματα

 • Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας P.S. Creation Develοpment Ltd είναι ιδιοκτησία της P.S. Creation Develοpment Ltd Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

Αποκλεισμός Ευθύνης

 • Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της ιστοσελίδας P.S. Creation Develοpment Ltd θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανα πάσα στιγμή. H P.S. Creation Develοpment Ltd δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
 • Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από μας χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.
 • Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε από αυτή δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία σας.
 • Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Η P.S. Creation Develοpment Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τη εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας ελέγχου.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

 • Με τη συμφωνία να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, Η P.S. Creation Develοpment Ltd έχει το δικαίωμα να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά σας στοιχεία.
 • Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή της Υπηρεσίας την οποία αιτήστε και μπορεί να αποθηκευτούν από την P.S. Creation Develοpment Ltd με σκοπό να σας κρατήσει ενήμερους για προϊόντα και υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.
 • Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο εκτός από τα πλαίσια των συνηθών εργασιών μας.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

 • Η P.S. Creation Develοpment Ltd μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

 • Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη, H P.S. Creation Develοpment Ltd μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της, χωρίς να αποκλείει την δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

 • Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.
 • Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την χρήση του ιστοσελίδας
 • Η ιστοσελίδα της P.S. Creation Develοpment Ltd έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοςι, άν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε είτε μέσω email, στην διεύθυνση info@pscreation.com.cy, είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 7000 66 65

Κεντρικά Γραφεία

 • Τα Κεντρικά Γραφεία της P.S. Creation Develοpment Ltd βρίσκονται στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 59 & Ηούς 1, 1ος όροφος – Γραφείο 101 & 102, 2012 Στρόβολος – Λευκωσία.